Fast Europe


Fast Europe was voor de ontwikkeling van een Electronic Parts Catalogue op
zoek naar een partner die paste bij haar eigen bedrijfsgrootte en -profiel.

Tevens moest de partner de Franse taal machtig zijn en zich gemakkelijk kunnen
verplaatsen in de positie van bussenfabrikant in de nichemarkt van schoolbussen
voor de West-Europese markt.

Met Cameleon IT Solutions denkt Fast een ideale partner gevonden te hebben.